Record details

Title
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
Statement of responsibility
    Jan Rybář
Other titles
    Engineering-geological study of climate influence on cyclic changes of slope movement activity
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 1(93)
Pages
    s. 91-100
Year
    1994
Notes
    37 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    Český masiv
    hydrosféra
    meteorologie
    mezinárodní spolupráce
    řícení
    seizmologie
    sesouvání
    životní prostředí
Subject category
    ekologická katastrofa
    predikce
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
    SRN
Keyword
    Aktivity
    Cyklické
    Inženýrskogeologický
    Klimatu
    Pohybů
    Rozbor
    Svahových
    Vlivu
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012