Record details

Title
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
Statement of responsibility
    Michal Mergl
Author
    Mergl, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 4
Pages
    p. 47-55
Year
    1994
Notes
    2 obr., 3 pl., 15 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Barrandien
    Brachiopoda
    ekologie
    Inarticulata
    ordovik
    popis organismu
    tafonomie
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Holoubkov
    Klabava
    Rokycany
    Sedlec
    Skomelno
    Starý Plzenec
Keyword
    Bohemia
    Brachiopod
    Elkania
    Elkanisca
    Ford
    Genera
    Havlíček
    Inarticulate
    Lower
    Ordovician
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012