Record details

Title
    Incká železnice
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    -, 2/07-08
Pages
    s. 30-31
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Incaic railroad
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    debris flows
    Peru
    railroad
Keyword
    Incká
    železnice
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012