Record details

Title
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
Statement of responsibility
    Jan Kučera
Author
    Kučera, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Vol./nr.
    Roč. 39
Pages
    s. 83-84
Year
    1999
Notes
    3 fot., 2 tab., 1 volná příloha na konci sborníku
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. vlastivěd. Prací Podblanicka.
Subject group
    blanická brázda
    granit
    hydrotermální alterace
    indicie rudní
    prospekce
    rudy barevných kovů
    rudy U
    zóna zlomová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Onšovice (Benešov)
    Radošovice (Benešov)
Keyword
    Blanické
    Brázdy
    Indicie
    Mineralizace
    Prostoru
    Radošovic
    Rudní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012