Record details

Title
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Kladno Záporno
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1
Pages
    s. 40-44
Year
    2006
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    environment
    industrial nature
    nature protection
Keyword
    Industriální
    Ochrana
    Péče
    Problémy
    Příroda
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012