Record details

Title
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 10
Pages
    s. 313-316
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: Industrial Nature - Problems of Management and Conservation
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    conservation
    dump
    industrial nature
Keyword
    Industriální
    Ochrany
    Péče
    Problémy
    Příroda
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá buštěhradskou haldou u Kladna, která představuje kontroverzní objekt směřující jak k přírodní rezervaci, tak i k možnému kontaminačnímu zdroji.
Abstract (in english)
   The paper analyses the case of the Buštěhrad mine dump (Kladno district, central Bohemia) with an area of 55 ha. Its future is a controversial matter. It may represent a nature reserve, deposit of secondary materials (a part of the dump includes 1 milion tons of iron) and a geochemical timed bomb at the same time.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012