Record details

Title
    Influence of Air content on Fluid Celerity in Pipe with and without Rotation
Author
    Foldyna, Josef
    Habán, V.
    Pochylý, F.
Conference
    Mechanical Engineering 2006/10. : 23.11.2006-23.11.2006 : Bratislava, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mechanical Engineering 2006
Pages
    S. 878-883
Notes
    Projekt: 1QS300860501, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vliv vzduchu na rychlost zvuku v trubici bez rotace a s rotací kapaliny v trubici
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    air
    liquid celerity
    pulsation
Keyword
    Air
    Celerity
    Content
    Fluid
    Influence
    Pipe
    Rotation
    Without
Abstract (in czech)
   V článku je uvedeno analytické odvození rychlosti zvuku kapaliny v závislosti na obsahu vzduchu a teplotě. Jako příklad je řešena závislost pro obsah vzduchu od 0 do 100%. Funkce je znázorněna graficky. Dále je zde uvedeno odvození rychlosti zvuku v trubici, ve které je plyn soustředěn v okolí osy. Tento stav je důsledkem snížení tlaku vlivem rotace kapaliny.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012