Record details

Title
    Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově
Author
    Adamová, M.
    Melka, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Vol./nr.
    č. 19
Pages
    s. 3
Year
    2000
Notes
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    99
    EUROCLAY
    Informace
    Konferenci
    Krakově
    Proběhlé
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012