Record details

Title
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
Statement of responsibility
    Alexander Muck, Jiří Čejka jr., Jiří Čejka, Zdeněk Urbanec
Other titles
    Izučenije izotopnogo efekta H-D v uranovych sljudkach s pomoč'ju infrakrasnoj spektroskopii
    Studium izotopického efektu H-D v uranových slídách pomocí infračervených spekter
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
    Čejka, Jiří, jr.
    Muck, Alexander
    Urbanec, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
Vol./nr.
    No. 31
Pages
    p. 71-93
Year
    1986
Notes
    6 obr., 5 tab.
    České, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    Ba
    Ca
    Cu
    Effect
    H-D
    Infrared
    Isotopic
    Layered
    M2+
    Micas
    NX2O
    Spectroscopic
    Study
    UO2PO4)2
    Uranium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012