Record details

Title
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
Statement of responsibility
    Ján Bartalský
Author
    Bartalský, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 3
Pages
    s. 287
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    biografie
    geologie ložisek rud
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Abonyi
    Arpád
    Ing
    šest´desiatročný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012