Record details

Title
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
Statement of responsibility
    Emanuel Opravil
Other titles
    Initialstadium der Gesellschaft Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 aus der Ostrava-Gegend
Author
    Opravil, Emanuel
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 185-186
Year
    1991
Notes
    1 tab.,3 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    ekologie
    flóra
    odpady
    recirkulace surovin
    změny přírodního prostředí těžbou
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Havířov
    Ostrava-Paskov
Keyword
    1957
    Chenopodietum
    Glauco-rubri
    Iniciální
    Lohmeyer
    Oberdorfer
    Ostravska
    Společenstva
    Stadium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012