Record details

Title
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Other titles
    Inclusions of soluble chlorides in pelosiderite matrix from Kladno coal district
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 231
Year
    1995
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    chloridy
    inkluze
    karbonáty
    siderit
    středočeské svrchní paleozoikum
    uhlí bituminózní
    vlastnosti chemické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Chloridů
    Inkluze
    Kladenského
    Matrix
    Pelosideritu
    Revíru
    Rozpustných
    Uhelného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012