Record details

Title
    Inoceramic stratigraphy of the Turonian and Coniacian strata in the environs of Opole (Southern Poland)
Statement of responsibility
    Ireneusz Walaszczyk
Other titles
    Stratigrafia inoceramowa osadów turonu i koniaku okolie Opola
Author
    Walaszczyk, Ireneusz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica polonica
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1-4
Pages
    s. 51-61
Year
    1988
Notes
    1 obr., 1 tab., 8 pl.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Subject group
    biostratigrafie
    Bivalvia
    křída-svrchní
    moravskoslezská oblast
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Coniacian
    Environs
    Inoceramic
    Opole
    Poland
    Southern
    Strata
    Stratigraphy
    Turonian
Abstract (in czech)
   V práci jsou popsány litologické a biostratigrafické poměry křídových sekvencí ve vápencovách lomech v okolí Opole v j. Polsku. Na základě zpracování fauny, zejména inoceramové, tato sekvence byla zařazena do středního cenomanu až spodního coniaku. Byla provedena korelace standardních zón inoceramových a amonitových. Tato oblast křídy pokračuje na sz. část Moravy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012