Record details

Title
    Inovace v prostoru a čase
Author
    Klapka, Pavel
    Kunc, J.
Conference
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX (21.06.2006-23.06.2006 : Lednice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX
Pages
    s. 23-29
Notes
    Překlad názvu: Innovation in Space and Time Perspectives
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    approaches
    innovations
    space and time
    themes
Keyword
    čase
    Inovace
    Prostoru
Abstract (in czech)
   Cílem příspěvku je představit problematiku inovací v prostoru a čase, přičemž autoři především zamýšlejí naznačit témata, kterým je v současné době možné či žádoucí se věnovat v rámci zkoumané oblasti. Nejprve bude stručně poskytnut prostor terminologickým záležitostem, v další části pak provedena rešerše základních děl týkajících se inovací v prostoru a čase. Ta bude následována představením některých historických přístupů ke zkoumané problematice a závěrečná část bude věnována nastínění témat, kterými by se autoři rádi zabývali ve svých dalších pracích.
Abstract (in english)
   The aim of the contribution is to present the innovation issue in space and time perspectives. Authors draw attention to topics that are currently discussed within the research of innovation. Firstly the contribution briefly covers the terminology which is followed by the bibliographic search concerning the innovation issue in space and time perspectives. Further part introduces some historical approaches to innovation issue and the final part depicts those topics that authors would like to deal with in their further studies.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012