Record details

Title
    Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
Author
    Bruthans, J.
    Kadlec, Jaroslav
    Mayo, A. L.
    Nelson, S.
    Tingey, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Quaternary Research
Vol./nr.
    Roč. 72, č. 2
Pages
    s. 275-283
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Stanovení vertikálního pohybu podél zlomu Wasatch za použití datování sedimentů v jeskyni Timpanogos, Utah
    Rozsah: 9 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediments
    neotectonics
    paleomagnetism
    U-series dating
    wasatch fault slip rate
Keyword
    Age
    Cave
    Fault
    Insights
    Rates
    Sediments
    Slip
    Timpanogos
    Using
    Utah
    Vertical
    Wasatch
Abstract (in czech)
   Jeskynní sedimenty jeskyně Timpanogos (Utah) byly datovány paleomagneticky a U-Th metodou do intervalu 350-780 ka. Výšková pozice jeskynních sedimentů umožnila stanovit rychlost zahlubovaní říčního údolí a vertikálního výzdvihu podél zlomu Wasatch.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012