Record details

Title
    Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Marta Bak, Lilian Švábenická
Other titles
    Final Meeting of the Project No 362 "Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation" - Abstract Book (Variant.)
Author
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 4-5
Pages
    p. 287-289
Year
    1997
Notes
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Foraminifera
    křída
    maastricht
    nannofosílie
    paleocén
    Radiolaria
    sedimentologie
    stratigrafická hranice
    zóny biostratigrafické
Subject category
    flyšové pásmo Západních Karpat
Geographical name
    ČR-Morava
    Uzgrúň (Vsetín)
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Distal-flysch
    Flysch
    Integrated
    Maastrichtian
    Microbiostratigraphy
    Paleocene
    Rača
    Republic
    Section
    Sediments
    Unit
    Uzgruň
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012