Record details

Title
    Integrated stratigraphy of the Lower Devonian in the Barrandian area, Czech Republic - A preliminary data from the Lochkovian
Author
    Carls, P.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Conference
    Field Meeting IGCP 499 (IUGS/UNESCO) Devonian land-sea interaction: evolution of ecosystems and climate (14.05.2007-22.05.2007 : San Juan, Argentina)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Field Meeting IGCP 499 (IUGS/UNESCO) Devonian land-sea interaction: evolution of ecosystems and climate
Pages
    S. 80-83
Notes
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Integrovaná stratigrafie spodního devonu v Barrandienu, Česká republika - úvodní data z lochkovu
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    integrated stratigraphy
    Lochkovian
    magnetic susceptibility
Keyword
    Area
    Barrandian
    Czech
    Data
    Devonian
    Integrated
    Lochkovian
    Lower
    Preliminary
    Republic
    Stratigraphy
Abstract (in czech)
   Smyslem práce je prezentovat současný stav zpracování dat ze stratigrafického stupně lochkov. Tato práce je však součástí většího a ambiciózního projektu, který zahrnuje "Integrovanou stratigrafii spodního devonu v barrandienské oblasti. Jeho hlavním cílem je zaplnit mezery v poznání raně devonské stratigrafie ve stratotypové oblasti a tím také zvýšit kapacitu tohoto klíčového regionu pro globální stratigrafické korelace. Pracovní strategie má dva hlavní kroky: Prvním krokem je vypracování komplexního a co nejpřesnějšího biostratigrafického rámce - globální biostratigrafické škály. Druhý krok představuje doplnění biostratigrafické sítě detailními daty získanými měřením magnetické susceptibility, dále pomocí terénní gamma-spektrometrie a z měření geochemických (MS-GRS-CH) na jednotlivých odkryvech. Tím by se měly podstatně zlepšit možnosti korelačních metod (hi-res) vápencových uloženin.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012