Record details

Title
    Integrated system of a new generation for monitoring of dynamics of unstable rock slopes and rock fall early warning
Other titles
    Integrovaný systém nové generace pro monitoring dynamiky nestabilních skalních svahů a včasná varování před skalním řícením
Author
    Paluš, Milan
    Vařilová, Zuzana
    Zvelebil, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    The fourth Session of Board of Representatives of the International Consortium on Landslides
Pages
    2
Notes
    Akce: 2005/10/12 ; Washinghton D.C., USA
Thesaurus term
    landslide, monitoring, time series evaluation, nonlinear dynamics, complex systems, early warning, time prognostication of a rock fall ,
Keyword
    Dynamics
    Early
    Fall
    Generation
    Integrated
    Monitoring
    New
    Rock
    Slopes
    System
    Unstable
    Warning
Abstract (in czech)
   Od roku 2002 je v NP České Švýcarsko budován moderní, na nejnovějších vědeckých a technických výsledcích založený Integrovaný systém (IS) pro efektivní a přírodě přátelský management rizik skalních řícení. Pro rigoroznější uchopení velmi komplexní dynamiky porušování skalního svahu IS impletuje teoreticko-metodickou základnu dynamiky komplexních systémů.Tak je vytvořen základ pro kavalitativní změnu ve využívání počítačové techniky pro vysoce automatizové hdnocení dat, modelování rizikového procesu a včasná varování.
Abstract (in english)
   A high-tech, scientifically challenging Integrated System (IS) for effective, nature-friendly management of rock fall risks has been under construction on the territory of Bohemian Switzerland NP since 2002. Implementation of complex dynamical systems knowledge and methods to provide more realistic and mathematically more rigorous grasping of very complex dynamics of rock slope stability failure is the main highliht of the system. Those methods provide a basis for a qualitative step in implementation of computers for future highly automated run of data assessment, modelling and early warning modules of the system.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014