Record details

Title
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Marta Bak, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
Other titles
    Intergrated microbistratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgrúň section in the year 1998
Author
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 42-46
Year
    1999
Notes
    2 obr., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída
    maastricht
    nannofosílie
    paleocén
    palynologie
    Radiolaria
    stratigrafická hranice
    turbidit
Geographical name
    ČR-Morava
    Uzgrúň (Vsetín)
    Velké Karlovice (Vsetín)
Keyword
    25-24
    1998
    Hranice
    Integrovaný
    Křída/terciér
    Lokalitě
    Mikrobiostratigrafický
    Roce
    Turzovka
    Uzgrúň
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012