Record details

Title
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
Other titles
    Integrated microbiostratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgruň section in the year 1998
Author
    Bak, M.
    Bubík, Miroslav
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Vol./nr.
    Roč. 6, č. jaro
Pages
    5
Year
    1999
Keyword
    1998
    Hranice
    Integrovaný
    Křída/terciér
    Lokalitě
    Mikrobiostratigrafický
    Roce
    Uzgruň
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Biostratigrafický výzkum (foraminifery, radiolarie, nanofosilie) hranice křída/terciér ve flyšových sedimentech Západních Karpat (magurská skupina příkrovů)
Abstract (in english)
   Integrated microbiostratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgruň section in the year 1998
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014