Record details

Title
    Integrovaný systém nové generace pro monitoring dynamiky nestabilních skalních svahů a včasná varování před skalním řícením
Other titles
    Integrated system of a new generation for monitoring of dynamics of unstable rock slopes and rock fall early warning