Record details

Title
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
Author
    Bezdička, Petr
    Bruthans, J.
    Schweigstillová, Jana
    Soukup, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2011, podzim
Pages
    s. 70-74
Year
    2012
Notes
    Překlad názvu: Fast disintegration of the carboniferous sandstone in rock overhang Čertova Kazatelna in Plzeň
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Subject category
    ice wedging
    rock overhang
    sandstone weathering
Keyword
    Čertova
    Intenzivní
    Karbonského
    Kazatelna
    Pískovce
    Plzni
    Převisu
    Rozpad
    Skalním
Abstract (in czech)
   Pískovcový převis Čertova kazatelna byl studován v době, kdy byl místními obyvateli pozorován jeho extrémně rychlý ústup - až 40mm za rok. Studie ukazuje, že pískovcové převisy se v příznivých podmínkách mohou vytvořit i během pár stovek let.
Abstract (in english)
   The sandstone overhang of Čertova kazatelna was studied where extreme retreat rates of overhang ceiling as large as ~40mm/year were reported by a local resident. The study demonstrated that sandstone overhangs may potentionally develop within a few hundred years in case of favorable conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014