Record details

Title
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
Statement of responsibility
    Nada Rapantova, Jiří Tylcer, David Vojtek
Author
    Rapantová, Naďa
    Tylčer, Jiří
    Vojtek, David, 1976-
Language
    anglicky
Source title - serial
    RMZ - Materials and geoenvironment
Vol./nr.
    Vol. 50, no. 1
Pages
    p. 317-320
Year
    2003
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: RMZ - Mater. Geoenvironm.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie urbanistická
    hladina piezometrická
    hladina podzemní vody
    hodnocení rizika
    hydrogeologie
    jíl
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    miocén
    model hydrodynamický
    povodeň
    sedimenty klastické
    systém GIS
    terasa
    vodní zdroj
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava-Nová Ves
Keyword
    Application
    GIS
    Groundwater
    Hydraulic
    Impacts
    Interactive
    Level
    Modelling
    Predicting
    Rise
    Use
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012