Record details

Title
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
Statement of responsibility
    Václava Buňatová, Jan Kučera
Other titles
    Interactions of fission products, released from a nuclear waste repository, with granite
Author
    Buňatová, Václava
    Kučera, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 24-25
Year
    1996
Notes
    1 tab., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Cs (cesium - 55)
    difuze
    granit
    mobilita
    odpady
    Rb (rubidium - 37)
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    odpad radioaktivní
    sorpce
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Březinka (Havlíčkův Brod)
Keyword
    Granitem
    Interakce
    Odpadu
    Produktů
    Radioaktivního
    štěpných
    úložiště
    Uvolněných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012