Record details

Title
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
Other titles
    Mine water interaction with surface waters, consequences for hydrological ecosystems and rate of recovery
Author
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Těžba a její dopady na životní prostředí
Pages
    5
Notes
    Akce: 2006 ; Lísek
Thesaurus term
    geochemical model
    mine flooded
    mine water
    redox potential
    stratification
Keyword
    Důlních
    Důsledky
    Ekosystémy
    Hydrologické
    Interakce
    Návratu
    Povrchových
    Původnímu
    Rychlost
    Stavu
    Vod
    Vodami
    Vodotečí
Abstract (in czech)
   Ovlivnění vod Hadůvky vypouštěním čištěných důlních vod z dekontaminační stanice se už po sedmi letech projevovalo pouze u celkové koncentrace rozpuštěných látek a mírným zvýšením koncentrace rozpuštěného manganu. Podél toku Hadůvky docházelo u sledovaných složek s výjimkou uranu v celém období k výraznému poklesu koncentrací nebo se koncentrace neměnily. U uranu docházelo podél toku Hadůvky naopak k růstu jeho koncentrace až na hodnoty pod 0,3 mg/l na profilu HAD 9. Na profilu HAD 9 zůstávaly obsahy rozpuštěných látek stále zvýšené (kolem 1500 mg/l). Ovlivnění vod Loučky vodami Hadůvky bylo patrné pouze u celkového množství rozpuštěných látek (zvýšení o zhruba o 20 mg/l). U ostatních látek nebylo už po sedmi letech ovlivnění patrné.
Abstract (in english)
   Important factor which play main role at high concentrated mine water formation is stratification of mine water. The stratification of mine water body was observed on all studied ore and coal deposits (five) by in-depth resistivity and temperature logging, and mine water sampling. On Oslavany coal mine Jindřich II there can be identified three layers of stratified mine water. Sharp transition between layers and very distinctive concentrations of dissolved solids are characteristic. Stratification is stable despite of mine water discharge about 50 L/s. Detailed geochemical model of stratified layers formation and their time evolution is be presented.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012