Record details

Title
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
Statement of responsibility
    František Staněk
Other titles
    Interactive program system for application of modern methods of evaluation of coal deposits and their parts at complicated conditions
Author
    Staněk, František, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 1
Pages
    s. 99-104
Year
    2003
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    modelování
    oceňování ložiska
    program počítačový
    surovinová politika
    uhelná sloj
    uhelný revír
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Aplikaci
    částí
    Dílčích
    Hodnocení
    Interaktivní
    Komplikovaných
    Ložisek
    Metod
    Moderních
    Podmínkách
    Programový
    Systém
    Uhelných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012