Record details

Title
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková, Jaroslav Kadlec
Other titles
    The interglacial from the Holstejn valley in the Moravian Karst
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 4
Pages
    s. 63-64
Year
    1993
Notes
    1 obr., 2 fot., 3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    interglaciály
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
Geographical name
    ČR-Morava
    Holštejn
    Moravský kras
Keyword
    Holštejnském
    Interglaciál
    Krasu
    Moravském
    údolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012