Record details

Title
    Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
Statement of responsibility
    J. Djakonov, K. Miščenko, A. Hering, G. Unger, Jiří Korecký, Karel Melka, Jana Zoubková, N. Rajnov, N. Čechlanova, G. Riščak, G. Sidorenko, M. Volkov
Author
    Čechlanova, N.
    Djakonov, J.
    Hering, A.
    Korecký, Jiří
    Melka, Karel
    Miščenko, K.
    Rajnov, N.
    Riščak, G.
    Sidorenko, G.
    Unger, G.
    Volkov, M.
    Zoubková, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Powder Diffraction
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 3
Pages
    s. 137-141
Year
    1992
Notes
    3 tab.,5 bibl.
Subject group
    difrakce rentgenová
    metody analytické
    mezinárodní spolupráce
Subject category
    analytické standardy
Keyword
    Analysis
    Interlaboratory
    Phase
    Quantitative
    Tests
    X-Ray
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012