Record details

Title
    Internal tectonic structure of the Central American Wadati-Benioff zone based on analysis of aftershock sequences
Author
    Běhounková, Marie
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 112, B9
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/03/1203, GA ČR3cav_un_auth*0000920
    Překlad názvu: Vnitřní stavba Wadati-Benioffovy zóny ve Střední Americe odvozená analýzou dotřesových sekvencí silných zemětřesení
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    aftershocks sequences
    internal tectonic structure
    Wadati-Benioff zone
Keyword
    Aftershock
    American
    Analysis
    Based
    Central
    Internal
    Sequences
    Structure
    Tectonic
    Wadati-Benioff
    Zone
Abstract (in czech)
   Globální seismologická data zpřesněná Engdahlem a kol., reprezentující 10 dotřesových sérií silných zemětřesení byla použita k analýze vnitřní tektonické stavby středoamerické subdukční zóny. Některá ze zkoumaných silných zemětřesení patřila k nejničivějším a nejčastěji v literatuře zmiňovaným zemětřesením dané oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013