Record details

Title
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 2
Pages
    p. 18
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    ekologie
    konference
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Subject category
    sympozia
Keyword
    Environment
    Impact
    International
    Mining
    Problems
    Solutions
    Symposium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012