Record details

Title
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
Other titles
    Internet database of decorative and building stone. The Barrandian diabas - the example of important building stone
Author
    ,
    Březinová, Drahomíra
    Skarková, Helena
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    internet database, decorative stone, Barrandian diabas
Keyword
    Barrandianský
    Databáze
    Dekoračních
    Diabas
    Internetová
    Kamene
    Kamenů
    Příklad
    Stavebních
    Stavebního
    Významného
Abstract (in czech)
   V roce 2003 vznikla na základě dlouhé tradice zpracování přírodního kamene V roce 2003 vznikla na základě dlouhé tradice zpracování přírodního kamene v České republice myšlenka vytvořit databázi českých dekoračních kamenů, která by byla přístupná odborné i laické veřejnosti na www stránkách České geologické služby. Jedním ze zajímavých, avšak nepříliš známých, kamenů používaných pro dekorační a stavební účely, je i barrandienský diabas, který byl v pražské architektuře využíván jak ve středověku, tak i na začátku 20. století. České republice myšlenka vytvořit databázi českých dekoračních kamenů, která by byla přístupná odborné i laické veřejnosti na www stránkách České geologické služby. Jedním ze zajímavých, avšak nepříliš známých, kamenů používaných pro dekorační a stavební účely, je i barrandienský diabas, který byl v pražské architektuře využíván jak ve středověku, tak i na začátku 20. století.
Abstract (in english)
   Internet database of decorative and building stone. The Barrandian diabas - the example of important building stone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014