Record details

Title
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
Statement of responsibility
    Rudolf Musil
Other titles
    Discrepancies in the stratigraphy of the Last glacial
Author
    Musil, Rudolf, 1926-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 10-14
Year
    2001
Notes
    1 obr., 14 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    diskuse
    eventostratigrafie
    flóra
    glaciály
    interglaciální prostředí
    jeskyně
    korelace stratigrafická
    kvartér Českého masivu
    ledovec
    Mammalia
    paleoklimatologie
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    speleotém
    spraš
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Grónsko
    Ivančice (Brno-venkov)
    Šlapanice (Brno-venkov)
Keyword
    24-34
    24-43
    Glaciálu
    Interpretační
    Ivančice
    Nesrovnalosti
    Posledního
    Stratigrafii
    Šlapanice
Abstract (in english)
   In this paper stratigraphic scales of loess and cave sediments from the Last Glacial are confronted with the stratigraphic scales from west Europe. These stratigraphic scales are collated with cold and warm events from the Greenland's glacier. It shows that the stratigraphy of terrestrial sediments of all the Europe is not so detail as from the glacier. Difficulties from this fact are discussed and it is recommended to use the local scales.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012