Record details

Title
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    4/106/
Pages
    s. 95-109
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/94/1769, GA ČR
Keyword
    činnosti
    Endogenních
    Exogenních
    Hor
    Horninovém
    Interpretace
    Krušných
    Okolním
    Pochodů
    Prostředí
    Průběh
    Technogenní
    údajů
    úpatí
    Vlivu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012