Record details

Title
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
Statement of responsibility
    Richard Nouza, Oskar Pluskal
Other titles
    Interpretation montanistisch-historischen Unterlagens in der Lagershuettenkunde auf dem Beispiel Erzbaurevier bei Rudolfov in Suedboehmen
    Interpretation of historical-mining records in economic geology demonstrated with the Rudolfov mine district
Author
    Nouza, Richard
    Pluskal, Oskar
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
Vol./nr.
    Roč. 122
Pages
    s. 327-337
Year
    1991
Notes
    2 s.bibl.
    res.něm.,angl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    rudy barevných kovů
    šumavské moldanubikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Rudolfov
Keyword
    Báňsko-historických
    Geologii
    Interpretace
    Ložiskové
    Příkladu
    Revíru
    Rudního
    Rudolfovského
    údajů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012