Record details

Title
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Other titles
    Interpretation of the Permo-Carboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise
Author
    Skácelová, Zuzana
    Tasáryová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Permocarboniferous, 3D modelling, Mnichovohradiště Basin, Krkonoše Basin
Keyword
    3D
    Centrální
    části
    Českého
    Interpretace
    Modelování
    Omezení
    Permokarbonu
    Ráje
    Svrchního
    Základě
Abstract (in czech)
   Korelace vrtných a geofyzikálních dat poskytuje rámec pro 3D modelování podpovrchových uloženin. Struktury a vycházející uloženiny překryté kvartérem mohou být stejně úspěšně detekovány a prostorové vztahy mezi nimi odhaleny. Pre-sedimentární reliéf křídových uloženin v sv. části mnichovohradišťské pánve; digitální model reliéfu z. části podkrkonošské pánve; svrchní omezení permokarbonu z. části podkrkonošské pánve; a lužická zlomová zóna s deformovaným prosečenským souvrstvím získaných metodou kriging jsou prezentovány v tomto dokumentu.
Abstract (in english)
   Interpretation of the Permo-Carboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014