Record details

Title
    Interpretation of Chemical Composition and X-Ray Diffraction Patterns of Chlorites
Statement of responsibility
    Zdeněk Weiss
Author
    Weiss, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    s. 93-104
Year
    1991
Notes
    5 obr., 1 tab., 8 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    chlority
    difrakce rentgenová
    krystalochemie
    krystalová struktura
Keyword
    Chemical
    Chlorites
    Composition
    Diffraction
    Interpretation
    Patterns
    X-Ray
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá krystalochemickou klasifikací chloritů, zejména z hlediska složení oktaedrické vrstvy. Zvláštní pozornost se věnuje postavení těžkých atomů ve strukturní mřížce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012