Record details

Title
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek, Jozef Vozár
Author
    Gnojek, Ivan
    Vozár, Jozef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 2
Pages
    s. 69-83
Year
    1992
Notes
    10 obr.,2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza tektonická
    anomálie
    hlubinná stavba
    letecká měření
    magnetometrie
    měření letecké
    oblast severogemeridního mesozoika
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    tektonika regionální
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Aeromagnetic
    Eastern
    Interpretation
    Investigation
    Knowledge
    Mts
    Problems
    Rudohorie
    Slovenské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012