Record details

Title
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
Statement of responsibility
    Otakar Man
Author
    Man, Otakar
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 212-216
Notes
    2 obr., bibl. s.331-355
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    geologická interpretace
    hlubinná stavba
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    Západní Karpaty
    zlom
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Anomalies
    Bohemian
    Carpathians
    Geomagnetic
    Inner
    Interpretation
    Massif
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012