Record details

Title
    Interpretation of the microtremor spectra at the Zafarraya basin, southern Spain
Author
    Jechumtálová, Zuzana
    Zahradník, J.
Conference
    General Assembly of European Seismological Commission (24. : 19.09.1994-23.09.1994 : Athens, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Soil dynamics and earthquake engineering
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 1
Pages
    s. 69-73
Year
    1996
Notes
    Projekt: 321, GA UK, CZ3cav_un_auth*0047724
    Projekt: 0507, GA ČR3cav_un_auth*0047723
Keyword
    Basin
    Interpretation
    Microtremor
    Southern
    Spain
    Spectra
    Zafarraya
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013