Record details

Title
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
Other titles
    Intraformational conglomerates in the Lower Miocene sediments of the Ždánický les Mts.
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Author
    Dohnal, Kamil
    Hamršmíd, Bohumil
    Zádrapa, Miroslav
Other author; role
   Hamršmíd, Bohumil
   Původce
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 109-118
Year
    1995
Notes
    8 obr., 2 tab., 15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Subject group
    analýza valounová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    nanoplankton
    paleogeografie
    příkrov
    sedimenty klastické
    vrásnění alpinské
Subject category
    konglomeráty
    valounová analýza
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Morava
    Nosislav (Břeclav)
    Rusava (Kroměříž)
    Ždánice (Hodonín)
Keyword
    Intraformační
    Lesa
    Miocénu
    Oblasti
    Sedimentech
    Slepenec
    Spodního
    Ždánického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012