Record details

Title
    Intraplate seismicity in the western Bohemian Massif (central Europe): A possible correlation with a paleoplate junction
Author
    Babuška, Vladislav
    Fischer, Tomáš
    Plomerová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geodynamics
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 3-5
Pages
    s. 149-159
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Projekt: GA205/06/1780, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216771
    Projekt: GA205/07/1088, GA ČR3cav_un_auth*0228747
    Překlad názvu: Seismicita v západní části Českého masívu a její korelace s hranicemi litosférických paleodesek
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    brittle-ductile transition
    intraplate earthquake swarms
    junction of paleoplates
Keyword
    Bohemian
    Central
    Correlation
    Europe
    Intraplate
    Junction
    Massif
    Paleoplate
    Possible
    Seismicity
    Western
Abstract (in czech)
   Pozice Oháreckého riftu, Chebské pánve, čtvrtohorních sopek, korových zemětřesných rojů a výronů CO2 a helia plášťového původu koreluje s hranicemi tří paleodesek. Stavba jejich plášťové litosféry je modelována pomocí seismické anizotropie.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013