Record details

Title
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
Other titles
    Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic of the Plasy area
Author
    Dolejš, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2007, č. 1
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    intrusive rocks
    Proterozoic
    Western Bohemia
Keyword
    Barrandienském
    Horniny
    Intruzivní
    Okolí
    Plas
    Proterozoiku
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá intruzivními horninami v barrandioenském proterozoiku okolí Plas
Abstract (in english)
   The paper describes intrusive rocks in the vicinity of Plasy
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012