Record details

Title
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Petr Skupien
Other titles
    Barremsko-albské cysty dinoflagellát slezské jednotky Vnějších Západních Karpat
Author
    Skupien, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    No. zvl.č.
Pages
    p. 34-42
Year
    1997
Notes
    5 obr., 19 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    alb
    barrem
    biocenóza
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    morfologie funkční
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
    Malenovice (Frýdek-Místek)
Keyword
    Barremian-Albian
    Carpathians
    Cysts
    Czech
    Dinoflagellate
    Inventory
    Outer
    Republic
    Silesian
    Unit
    Western
Abstract (in english)
   The Pindula section near the town of Frenštát pod Radhoštěm at the Satina section near the village of Malenovice were selected for an introductory study of acid-resistent organic-walled dinoflagellate cysts in the Godula development of the Silesian unit (Outer Western Carpathians). Both sections consist of flysch sediments belonging to the Těšín-Hradiště Formation, Veřovice Member and Lhoty Formation. Based on biostratigraphic correlation the studied interval comprised the Lower Barremian to Upper Albian; the Middle Albian could not be detected however
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012