Record details

Title
    Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement
Author
    Malík, Josef
    Martinec, Petr
Conference
    Ankerausbau im Bergbau/5. : 02.06.2004-03.06.2004 : Aachen, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Ankerausbau im Bergbau. Vorträge anlässlich des fünften internationalen Kolloquiums
Pages
    s. 413-423
Notes
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Zpětná analýza některých charakteristik napěťových polí a efektivní instalace kotevní výztuže
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    horizontal stress tensor
    inverse analysis
    roofbolting
Keyword
    Analysis
    Bolt
    Characteristics
    Effective
    Estimating
    Fields
    Installation
    Inverse
    Reinforcement
    Stress
Abstract (in czech)
   Zpětná analýza umožňuje určit některé složky tenzoru napětí, což je popsáno v tomto článku. Jako parametry vstupující do inverzní analýzy jsou použity deformace betonového ostění těžní jámy. Inverzní analýza umožňuje určit směry hlavních napětí a jejich poměr. Anizotropie původních napětí ovlivňuje stabilitu podzemních konstrukcí. Metoda byla použita k určení těchto charakteristik na dole Frenštát v Beskydech. Znalost struktury anizotropie umožňuje optimální instalaci kotevní výztuže, což je rovněž diskutováno v článku.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012