Record details

Title
    Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek
Other titles
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Author
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Vol. 387
Pages
    p. 189-190
Year
    1999
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Subject group
    geologie strukturní
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    molasa
    seizmika reflexní
    subdukce
    vrásnění alpinské
    zkrácení kůry
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Carpathian
    Evidence
    Foredeep
    Inversion
    Moravia
    Reflection
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012