Record details

Title
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
Author
    Hrubcová, Pavla
    Karousová, Olga
    Novotný, Miroslav
    Růžek, Bohuslav
    Špičák, Aleš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 141-164
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR3cav_un_auth*0001439
    Projekt: SB/630/3/02, GA MŽP3cav_un_auth*0000933
    Překlad názvu: Kinematická inverze časů šíření P vln získaných při aktivních seismických refrakčních experimentech CELEBRATION 2000, ALP 2002 a SUDETES 2003
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    kinematic velocity inversion
    seismic tomography
Keyword
    2000
    2002
    2003
    Active
    ALP
    CELEBRATION
    During
    Experiments
    Inversion
    Obtained
    Refraction
    Seismic
    SUDETES
    Times
    Travel
Abstract (in czech)
   Bylo provedeno souborné zpracování časů šíření P vln naměřených během aktivních seismických refrakčních experimentů CELEBRATION 2000, ALP 2002 a SUDETES 2003. Kinematická inverze je založena na robustní nelineární optimalizaci. Seismické experimenty pokrývají střední Evropu a byly provedeny v rozmezí let 2000-2003. Cílem této práce bylo nalézt seismický rychlostní model poskytující časy šíření P vln konzistentní s pozorovanými daty.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013