Record details

Title
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
Statement of responsibility
    Eva Šebestová, Vladimír Machovič, Helena Pavlíková, Věra Spěváčková, Petr Beneš, Karel Kratzer, Jiří Mizera
Author
    Beneš, Petr
    Kratzer, Karel
    Machovič, Vladimír
    Mizera, Jiří
    Pavlíková, Helena
    Spěváčková, Věra
    Šebestová, Eva
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 2(99)
Pages
    p. 41-52
Year
    1996
Notes
    2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    čištění
    důlní vody
    jíl
    kovy těžké
    ložisko jílu
    severočeská pánev
    sorpce
    toxicita
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Application
    Clay
    Complex
    Humate
    Industrial
    Investigation
    Potential
    Treatment
    Waste
    Waters
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012