Record details

Title
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
Statement of responsibility
    Jan Jelínek, Petr Waclawik
Author
    Jelínek, Jan
    Waclawik, Petr
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 37-38
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    brunovistulikum
    digitalizace
    geomorfologie
    hornoslezská pánev
    karbon
    konference
    modelování
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
    paleoreliéf
    rejuvenace
    reliéf
    uhelný revír
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zóna zlomová
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Analysis
    Basin
    Fault
    Investigation
    Karviná
    Morphotectonic
    Rejuvenated
    Using
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012