Record details

Title
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
Statement of responsibility
    E. Murad and P. Rojík
Author
    Murad, E.
    Rojík, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Clay minerals
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 4
Pages
    p. 427-440
Year
    2005
Notes
    1 obr., 6 diagr., 1 fot.
    Bibliografie na s. 439-440
    il.
    Zkr. název ser.: Clay Miner.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
    622
Subject group
    barva
    difrakce rentgenová
    goethit
    hydroxidy
    jarosit
    kyselá důlní voda
    lom
    oxidace
    oxidy
    pH
    sokolovská pánev
    spektrometrie IR
    spektrometrie Mössbauerova
    sulfáty
    terciér
    uhlí hnědé
    zvětrávání
    železo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Lomnice (Sokolov, Sokolov)
    Nové Sedlo (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Basin
    Case
    Concepts
    Current
    Czech
    Environmental
    Indicators
    Iron
    Mine-drainage
    Mineralogy
    Precipitates
    Republic
    Review
    Sokolov
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012