Record details

Title
    Isoseimal maps drawing by the kriging method
Author
    Kalogeras, I.
    Kottnauer, Pavel
    Panopoulou, G.
    Papatsimba, C.
    Pichl, Richard
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Seismology
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 1
Pages
    s. 121-129
Year
    2007
Notes
    Projekt: IBS3012007, GA AV ČR
    Projekt: ME 694, GA MŠk
    Překlad názvu: Kreslení map isoseist metodou kriging
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    isoseismal maps
    kriging
Keyword
    Drawing
    Isoseimal
    Kriging
    Maps
    Method
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá počítačovým kreslením map isoseist metodou kriging.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012